Stora besparingar att hämta på styrsystem
Energy Solutions är ett företag som trots att det registrerades så sent som i april i år redan har ett stort antal kunder över hela Sverige. Men med sin mångåriga erfarenhet av branschen, bland annat som projektledare där han jobbat tillsammans med ett flertal konsulter, har ägaren Kjell Lusth under åren fått många kontakter och referenser bland fastighetsägare som vet att han kan det mesta om energioptimering och energibesparingar.
Kjell Lusth startade sitt företag på direkt förfrågan från ägarna till Home Solutions, som han tidigare jobbat åt, när de behövde en samarbetspartner. Till sin hjälp har han fyra anställda som dels fungerar som säljare och dels installerar styrsystem samt jobbar som energikonsulter. Verksamheten handlar framför allt om energibesparingar för större fastigheter, huvudsakligen bostadsrättsföreningar.– Vad jag inriktar mig på är ett helhetsperspektiv där jag tittar på alla möjligheter att spara energi. Att bara byta fönster, som många gör, ger till exempel ingen kostnadsbesparing om man inte samtidigt drar ned på energitillförseln.
Vad som behövs för att också kunna göra en besparing är enligt Kjell en driftoptimering, vilket är precis vad Energy Solutions kan erbjuda. Genom internetuppkopplade styrsystem kan han sitta på sin kammare och en gång i veckan dels avläsa veckans innertemperaturer respektive utetemperaturer och dels se vilket resultat eventuella förändringar gett.
– Jag har också en tät kontakt med fastighetsägaren för att få eventuella synpunkter från hyresgästerna. Upplever de till exempel att det drar från fönstren kanske det behövs nya tätningslister, vilket innebär att man kan sänka temperaturen ytterligare några grader utan att det blir kallare i lägenheten.
Styrsystem är med andra ord väldigt effektiva bara de används på rätt sätt, konstaterar Kjell, och vet man hur de ska användas går det att göra väldigt stora kostnadsbesparingar på energin. Vad som också börjar tillämpas allt mer idag är individuell debitering av exempelvis varmvattenåtgång, vilket också kan styras via systemet.

I de fall fastigheterna inte redan har ett styrsystem står Energy Solutions också för installationen. Men många gånger finns redan ett system som gått några år och gett en minskad förbrukning av fjärrvärmen på kanske 3–4 procent, vilket fastighetsägaren tycker är bra. Men genom att gå ett steg längre går det oftast att sänka förbrukningen lika mycket till, enligt Kjell.
– Genom att optimera systemet får man både snabbare och mer exakta värden att gå på, vilket gör att man kan justera energiförbrukningen på ett ännu mer effektivt sätt. Man kan till exempel få indikationer på att värmeväxlaren börjar kalka igen och behöver åtgärdas innan den börjar kosta pengar eller värmeverksägaren börjar kräva kompensation för att de måste leverera för hög temperatur.
Eftersom styrsystemen kan avläsas via internet är uppdragen geografiskt oberoende och Energy Solutions har idag kunder över hela Sverige, från Luleå till Göteborg. Men framtidsvisionen är att företaget ska bli betydligt större och på sikt räknar Kjell med cirka 7–8 anställda. Att också hänga med i den snabba utvecklingen, med ständigt nya tekniker, leverantörer och produkter är givetvis en förutsättning och just nu är företaget involverat i ett spännande projekt i Stockholm angående solenergi.
– Det handlar om att installera en solenergianläggning i en bostadsrättsförening där målet är att den ska täcka deras behov av varmvatten och till viss del värme under cirka halva året. Resten av året kommer energin som tidigare dels från fjärrvärme och dels från ett frånluftssystem.
Det som är utmaningen med projektet är enligt Kjell att samordna de olika energisystemen genom att hela tiden ta energin från den källa som för tillfället är billigast.

Energy Solutions

Bransch:
Energi

Telefon: 0730-74 15 37


Email:
kjell.lusth@energysolutions.se

Hemsida:
www.energysolutions.se

Adress:
Energy Solutions
Första Magasinsgatan 5
80310 Gävle

| 13 SENASTE FÖRETAGEN